Fii precis în ceea ce faci astăzi, pentru a avea succes mâine.

Ce înseamnă contabilitate primară?

  Contabilitatea primară este partea procesului de contabilitate care se ocupă cu înregistrarea tranzacțiilor financiare într-un registru. Aceasta include înregistrarea facturilor, achizițiilor, vânzărilor, plăților și a altor tranzacții financiare. Contabilitatea primară se bazează pe principiile contabile general acceptate și servește ca bază pentru întocmirea rapoartelor financiare mai detaliate, cum ar fi bilanțul de verificare și situația de lichiditate. Ea este esențială pentru a ține evidența tranzacțiilor financiare și pentru a avea o înțelegere clară a situației financiare a unei companii.

Ce are de făcut un contabil care ține evidența primară?

 1. Înregistrarea tranzacțiilor financiare: contabilul trebuie să înregistreze tranzacțiile financiare în registrul de conturi, în mod corect și precis. Aceasta include atribuirea tranzacțiilor la conturile corecte, înregistrarea sumelor corecte și respectarea principiilor contabile general acceptate.

2.Păstrarea documentelor justificative: contabilul trebuie să păstreze toate documentele justificative pentru tranzacțiile financiare, cum ar fi facturi, chitanțe și alte documente, într-un mod ordonat și accesibil. Acest lucru este important pentru a putea verifica înregistrările financiare și pentru a putea realiza rapoarte financiare precise.

3.Balanțarea conturilor: contabilul trebuie să asigure că debitele și creditul sunt întotdeauna egale în balanța de verificare. Acest lucru se poate face prin intermediul reconcilierii conturilor și prin identificarea și corectarea erorilor în înregistrările financiare.

4.Prepararea rapoartelor financiare: contabilul trebuie să pregătească rapoarte financiare, cum ar fi bilanțul de verificare și situația de lichiditate, pe baza înregistrărilor financiare. Acest lucru poate include calcularea și analizarea indicatorilor financiari, pregătirea tabelelor și graficelor și redactarea rapoartelor.

5.Respectarea regulilor și regulamentelor: contabilul trebuie să respecte toate regulile și regulamentele aplicabile în domeniul contabilității, cum ar fi principiile contabile general acceptate și standardele de raportare financiară.

6. Menținerea confidențialității: contabilul trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor financiare ale companiei și să le protejeze de accesul neautorizat.

Care este legislația referitoare la contabilitatea primară?

  Legislația referitoare la contabilitatea primară variază în funcție de țara în care se află compania și de tipul de activitate pe care o desfășoară.
  În general, legislația privind contabilitatea primară include reguli și regulamente privind modul în care trebuie înregistrate tranzacțiile financiare, cum ar fi facturile, achizițiile, vânzările, plățile și alte tranzacții. De asemenea, poate include reguli privind păstrarea documentelor justificative, prepararea rapoartelor financiare și respectarea principiilor contabile general acceptate.
  În plus, legislația privind contabilitatea primară poate include reguli privind îndeplinirea obligațiilor fiscale, cum ar fi depunerea declarațiilor de impozit și plata taxelor.
  În România, legislația privind contabilitatea primară este cuprinsă în Legea contabilității nr. 82/1991, care stabilește regulile și procedurile de înregistrare a tranzacțiilor financiare, păstrarea documentelor justificative și prepararea rapoartelor financiare pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale. De asemenea, acest act normativ stabilește obligațiile fiscale ale întreprinderilor și modul în care trebuie să își îndeplinească aceste obligații.

Care sunt documentele care se întocmesc în contabilitatea primară?

  Documentele care se întocmesc în contabilitatea primară variază în funcție de tipul de entitate și de activitatea pe care o desfășoară.

  În general, în contabilitatea primară se întocmesc următoarele documente:
- Registrul de casă: acesta este un document în care se înregistrează toate tranzacțiile financiare legate de încasări și plăți.
- Registrul jurnal: acesta este un document în care se înregistrează toate tranzacțiile financiare în mod detaliat, inclusiv datele de identificare ale tranzacțiilor, sumele implicate și documentele justificative.
- Registrul inventarului: acesta este un document în care se înregistrează informații despre stocurile de mărfuri și materiale, inclusiv cantitățile, valorile și documentele justificative.
- Registrul salariilor: acesta este un document în care se înregistrează informații despre salariile plătite angajaților, inclusiv sumele, documentele justificative și impozitele datorate.
- Registrul mijloacelor fixe: acesta este un document în care se înregistrează informații despre mijloacele fixe ale companiei, inclusiv valorile, documentele justificative și amortizarea acestora.
- Registrul impozitelor: acesta este un document în care se înregistrează informații despre impozitele datorate

Ce entități sunt obligate să își conducă și organizeze propria contabilitate in Romania?

Conform legislației în vigoare în România, următoarele entități sunt obligate să își conducă și organizeze propria contabilitate:

- Întreprinderile mici și mijlocii: acestea sunt entități care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane de lei sau care au un număr de angajați mai mic de 50.
- Întreprinderile mari: acestea sunt entități care au o cifră de afaceri anuală mai mare de 10 milioane de lei sau care au un număr de angajați mai mare de 50.
- Întreprinderile care desfășoară activități în domenii reglementate: acestea sunt entități care desfășoară activități în domenii precum finanțe, asigurări, bănci, etc., și care sunt supuse unor reguli și standarde specifice în domeniu.
- Organizațiile neguvernamentale: acestea sunt entități care desfășoară activități non-profit și care sunt supuse unor reguli și standarde specifice în domeniu.
- Asociațiile: acestea sunt entități formate din mai mulți membri care își unesc forțele pentru a atinge un scop comun.
- Fundațiile: acestea sunt entități care sunt înființate pentru a susține o cauză sau un scop specific.
- Cooperativele: acestea sunt entități formate din mai mulți membri care își unesc forțele pentru a întreprinde o activitate economică împreună.

Prețuri

Pachetele de tarife pentru contabilitate propuse de noi sunt:

 Pachetul "Startup" 

150 lei pe luna

Acest pachet este dedicat companiilor care au un numar redus de facturi, intre 1 si 20 de facturi pe luna. Serviciile incluse in acest pachet sunt:

  -Evidenta primara: inregistrarea facturilor emise si a celor primite, tinerea evidentei plaţilor, efectuarea de operaţiuni de incasare si plata, tinerea evidentei cheltuielilor si a veniturilor, inregistrarea mijloacelor fixe si a stocurilor;
  -Intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare;
  -Consultanta fiscala privind obligatiile fiscale ale companiei;
  -Asistenta in depunerea declaratiilor fiscale;

Pachetul "Business" 

250 lei pe luna

Acest pachet se adreseaza companiilor care au un numar mai mare de facturi, intre 21 si 40 de facturi pe luna. Serviciile incluse in acest pachet sunt:

  -Pachetul "Startup", asa cum este descris mai sus;
  -Analiza financiara a companiei si identificarea potentialelor surse de imbunatatire a performantei financiare;
  -Suport pentru implementarea de sisteme de management al calitatii, conform standardelor ISO.

Pachetul "Premium" 

300 lei pe luna

Acest pachet se adreseaza companiilor care au un numar mare de facturi, peste 41 de facturi pe luna si ofera servicii de contabilitate de inalta calitate. Serviciile incluse in acest pachet sunt:

  -Pachetul "Business", asa cum este descris mai sus;
  -Consultanta financiara si de afaceri pentru identificarea oportunitatilor de crestere si dezvoltare a afacerii;
  -Suport in obtinerea de finantari pentru proiecte de investitii sau de dezvoltare a afacerii.


Întrebări frecvente evidența primară


Contabilitatea primara se refera la inregistrarea initiala a tranzactiilor financiare ale unei companii. Aceasta este prima etapa in procesul contabil și implica inregistrarea tranzactiilor in jurnalul contabil, dupa care sunt transferate in conturile de bilant și in contul de profit și pierdere.

Inregistrarea tranzactiilor in contabilitatea primara se face prin utilizarea principiului dublei inregistrari, care presupune ca fiecare tranzactie financiara este inregistrata atat in partea debitoare a unui cont, cat și in partea creditorului a altui cont. De exemplu, atunci cand o companie cumpara bunuri pe credit, tranzactia este inregistrata atat in contul de cumparari, cat și in contul de datorii.

Contabilitatea primara este importanta deoarece asigura o inregistrare precisa și completa a tranzactiilor financiare ale unei companii. Aceasta poate fi utilizata pentru a pregati situatiile financiare anuale și pentru a lua decizii de afaceri informate.

Contabilitatea activelor imobilizate se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea activelor pe termen lung ale unei companii, cum ar fi imobilele, masinile, echipamentele, etc. Aceste active sunt cunoscute sub numele de active imobilizate sau active fixe.

Inregistrarea activelor imobilizate implica atribuirea unui cost fiecarui activ imobilizat si inregistrarea acestuia in contabilitate. Costul poate fi reprezentat de pretul de achizitie al activului sau de costurile suportate pentru a-l aduce la starea in care poate fi utilizat.

Evaluarea activelor imobilizate implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente, descoperite prin amortizarea activului.

Raportarea activelor imobilizate implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste active in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Contabilitatea activelor circulante se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea activelor pe termen scurt ale unei companii, cum ar fi stocurile, creantele si datoriile pe termen scurt. Aceste active sunt cunoscute sub numele de active circulante sau active curente.

Inregistrarea activelor circulante implica atribuirea unui cost fiecarui activ circulant si inregistrarea acestuia in contabilitate. Costul poate fi reprezentat de pretul de achizitie al activului sau de costurile suportate pentru a-l obtine.

Evaluarea activelor circulante implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea activelor circulante implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste active in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Contabilitatea terților se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea creantelor si datoriilor ale unei companii fata de terti, cum ar fi creditorii si debitorii. Creantele sunt sumele datorate de catre terti companiei, in timp ce datoriile sunt sumele pe care compania le datoreaza tertilor.

Inregistrarea creantelor si datoriilor implica atribuirea unei valori fiecarei creante sau datorie si inregistrarea acesteia in contabilitate. Valoarea poate fi reprezentata de suma datorata sau de suma estimata a fi datorata la un moment dat in viitor.

Evaluarea creantelor si datoriilor implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea creantelor si datoriilor implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste active in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea împrumuturilor și datoriilor asimilate ale unei companii. Împrumuturile sunt sumele împrumutate de catre o companie de la o terta parte, in timp ce datoriile asimilate sunt sumele datorate de catre o companie unei terta parte, dar care sunt tratate ca si cum ar fi datorii pe termen scurt.

Inregistrarea împrumuturilor și datoriilor asimilate implica atribuirea unei valori fiecarui împrumut sau datorie asimilata si inregistrarea acestora in contabilitate. Valoarea poate fi reprezentata de suma datorata sau de suma estimata a fi datorata la un moment dat in viitor.

Evaluarea împrumuturilor și datoriilor asimilate implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea împrumuturilor și datoriilor asimilate implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste active in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Contabilitatea ajustarilor, provizioanelor și subvențiilor se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea ajustarilor, provizioanelor și subvențiilor ale unei companii. Ajustarile sunt corectiile care trebuie aduse situatiilor financiare ale unei companii pentru a reflecta o imagine mai realista a pozitiei financiare si a rezultatelor sale. Provizioanele sunt sume provisionate pentru plati viitoare care nu sunt cunoscute cu exactitate. Subventiile sunt sume acordate de catre guvern sau alte entitati publice pentru a sprijini activitatea unei companii.

Inregistrarea ajustarilor, provizioanelor și subvențiilor implica atribuirea unei valori fiecarei ajustari, provizion sau subventie si inregistrarea acestora in contabilitate. Valoarea poate fi reprezentata de suma estimata a fi platita sau primita la un moment dat in viitor.

Evaluarea ajustarilor, provizioanelor și subvențiilor implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea ajustarilor, provizioanelor și subvențiilor implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste elemente in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Contabilitatea capitalurilor proprii se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea capitalurilor proprii ale unei companii. Capitalurile proprii reprezinta sumele investite de catre actionari in companie, plus sau minus rezultatele financiare obtinute de-a lungul timpului.

Inregistrarea capitalurilor proprii implica atribuirea unei valori fiecarui element de capital propriu si inregistrarea acestuia in contabilitate. Valoarea poate fi reprezentata de suma investita sau de suma estimata a fi obtinuta la un moment dat in viitor.

Evaluarea capitalurilor proprii implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea capitalurilor proprii implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste elemente in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.


Contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor se refera la inregistrarea, evaluarea si raportarea cheltuielilor și veniturilor ale unei companii. Cheltuielile sunt sumele platite de catre o companie pentru a-si desfasura activitatea, in timp ce veniturile sunt sumele incasate de catre o companie din activitatea sa.

Inregistrarea cheltuielilor și a veniturilor implica atribuirea unei valori fiecarei cheltuieli sau venit si inregistrarea acestora in contabilitate. Valoarea poate fi reprezentata de suma platita sau incasata sau de suma estimata a fi platita sau incasata la un moment dat in viitor.

Evaluarea cheltuielilor și a veniturilor implica estimarea valorii lor de piata sau a valorii lor de utilizare, care poate fi mai mica decat valoarea de piata. Valoarea de utilizare este determinata prin calcularea sumei dintre veniturile viitoare estimate si costurile aferente.

Raportarea cheltuielilor și a veniturilor implica prezentarea informatiilor financiare privind aceste elemente in situatiile financiare ale companiei, cum ar fi bilantul sau contul de profit si pierdere. Aceste informatii pot ajuta utilizatorii externi, cum ar fi actionarii sau creditorii, sa inteleaga pozitia financiara a companiei si sa ia decizii informate.

Situațiile financiare anuale sunt documente financiare care prezinta pozitia financiara, rezultatele financiare și fluxurile de trezorerie ale unei companii pentru un an fiscal specific. Aceste documente sunt utilizate pentru a informa actionarii, creditorii și alți utilizatori externi despre performanta financiara a companiei.

Situațiile financiare anuale sunt formate din doua parti principale: bilantul și contul de profit și pierdere. Bilantul prezinta pozitia financiara a companiei la un moment dat, aratand activele, datoriile și capitalurile proprii ale companiei. Contul de profit și pierdere prezinta rezultatele financiare ale companiei pe o perioada de timp, aratand veniturile realizate, cheltuielile suportate și profitul sau pierderea obtinuta.

Situațiile financiare anuale sunt pregatite de catre contabilii companiei și trebuie sa respecte principiile contabile general acceptate (PCGA) sau standardele internationale de raportare financiara (IFRS). Aceste principii și standarde asigura ca situațiile financiare anuale sunt prezentate de maniera clara și comparabila pentru toate companiile.

© Copyright 2022 ContabilBun.ro. Toate drepturile rezervate.